Syddjurs

Lægerne Ulrich & Stork
Birkevej 37
8410 Rønde
Tlf.: 86372888
Læge Birgitte Borup
Birkevej 37
8410 Rønde
Tlf.: 86372866
.
Rosenholm Lægecenter
Hematoften 4
8543 Hornslet
Tlf. 8785 1500
Lægerne Bjerager og Juel
Hovedgade 11, 1 sal
8410 Rønde
Tlf. 86367922
.